WYDANIE ONLINE

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. wśród sposobów przetwarzania odpadów wyróżnia m.in. odzysk i recykling. Jak różnica między tymi dwoma metodami wpływa w praktyce na działalność przedsiębiorcy?

czytaj więcej »

Ustawa z 11 września 2015 roku wprowadziła zmiany w zakresie dotychczasowej klasyfikacji sprzętu do grup. To ważne – od tego, do jakiej grupy zalicza się nasz sprzęt zależy też to, jak będziemy go klasyfikować w obowiązkowej sprawozdawczości do GIOŚ.

czytaj więcej »

Właściwa klasyfikacja odpadów to podstawa ich zgodnego z prawem zagospodarowania. Nie możesz pozwolić sobie na błędy w tej materii - pomyłka, w razie kontroli WIOŚ, może Cię kosztować od 1.000 do 1.000.000 zł.

czytaj więcej »

Zanim udamy się do urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji dotyczącej planowanej inwestycji np. w zakresie zagospodarowania odpadów, musimy mieć pewność, że nie wymaga ona wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ). Jeśli okaże się niezbędna, a przedsiębiorca jej nie ma, urząd ma związane ręce. A brak decyzji inwestycyjnej może na długo wstrzymać planowaną przez nas działalność.

czytaj więcej »

Z uwagi na dużą szkodliwość azbestu dla zdrowia, dopuszcza się wykorzystywanie zawierających go wyrobów nie dłużej niż do końca 2032 roku. Wydaje się, że to bardzo dużo czasu… A jednak takie usunięcie zazwyczaj nie jest małym przedsięwzięciem – lepiej nie zostawiać go na ostatnią chwilę!

czytaj więcej »

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od mieszkańców chciał sam określić ilość śmieci, jaką odda do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). To błąd! Potwierdziły to niedawne wyroki NSA.

czytaj więcej »

Oleje odpadowe mogą być cennym produktem nadającym się świetnie do dalszego wykorzystania. Pozwalają na to nowoczesne technologie ich regeneracji. Stąd na przekazaniu takich odpadów do dalszego zagospodarowania ich wytwórca może nawet zarobić!

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy małą firmą produkcyjną. Zajmujemy się przetwarzaniem w systemie on-line polipropylenu. Mamy powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych. Jakie przepisy z zakresu ochrony środowiska nas obowiązują? Czy obecnie wymagane jest zezwolenie na prowadzenie działalności w związku z wytwarzaniem odpadów? Które przepisy regulują taką działalność?

czytaj więcej »

Gdy jako wprowadzający baterie i akumulatory przenośne nie osiągniesz wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów, musisz uiścić opłatę produktową. Ministerstwo Środowiska planuje zróżnicować i podnieść jej stawkę.Rozporządzenie w tej sprawie ma wejść już 1 stycznia 2017 r.

czytaj więcej »

Zdarza się, że nie zgadzamy się z wydaną nam przez urząd decyzją administracyjną. Czy jesteśmy w tej sytuacji bezradni? Niekoniecznie!

czytaj więcej »

wiper-pixel