WYDANIE ONLINE

Obowiązujące od stycznia tego roku przepisy dotyczące prowadzenia rejestru i sprawozdawczości w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego są bardzo nieczytelne i mylące dla przedsiębiorców. A sprawozdania trzeba przygotować już do końca lipca 2016 roku- w przeciwnym razie grozi nam kara grzywny.

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorca uiścił opłatę recyklingową za pojazdy wprowadzone do Polski w 2016 roku gdyż nie wiedział, że taki obowiązek już go nie dotyczy – ma prawo ubiegać się o ich zwrot. To nie jedyny przypadek kiedy możemy liczyć na odzyskanie pieniędzy z takiej nadwyżki. Musimy jedynie pamiętać, że możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconej kwoty wygasa z dniem 31 grudnia 2018 r.

czytaj więcej »

Uciążliwość akustyczna zakładu zlokalizowanego w niewielkiej odległości od zabudowy mieszkaniowej może skutkować konfliktami sąsiedzkimi. Sytuacjom takim da się zapobiegać – czasem wystarczy zmiana w organizacji pracy zakładu lub inwestycja w urządzenia ograniczające emisję hałasu.

czytaj więcej »

Sezon letni za pasem. A to oznacza wzmożone korzystanie z klimatyzacji w większości przedsiębiorstw. Musimy wiedzieć, z jakimi wymogami wiąże się użytkowanie klimatyzatora w firmie. Szczególnie, że niedawno zmieniły się w tym zakresie przepisy, a za ich nieprzestrzeganie ustawodawca przewidział znaczne kary pieniężne, wymierzane przez WIOŚ lub właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej.

czytaj więcej »

Do 29 lipca można składać dokumenty aplikacyjne w ogłoszonym przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych konkursie dotacyjnym. Jego budżet to aż 80 000 000 zł.

czytaj więcej »

Zanim zdecydujemy się na wycinkę drzew musimy zapoznać się ze stawkami opłat za takie działanie. Obowiązują w tym zakresie przepisy przejściowe. Co ważne - opłata dla drzew wyliczana jest na starych zasadach, natomiast dla krzewów już na nowych.

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs dotacyjny dotyczący poprawy stanu wód. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 100 000 000 zł.

czytaj więcej »

Aby przedsiębiorca mógł odbierać i transportować nieczystości ciekłe potrzebuje zezwolenia od wójta. Jak ten obowiązek ma się do gmin, które posiadają własne wozy asenizacyjne? Czy gmina musi mieć takie zezwolenie i od kogo je uzyskać?

czytaj więcej »

wiper-pixel