WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorca nabył działkę. Przy zakupie nie zwrócił uwagi, że znajduje się na niej niewielka ilość odpadów - czy w tej sytuacji sam musi zająć się ich zagospodarowaniem? A może ma jednak szansę pociągnąć do odpowiedzialności za nie poprzedniego właściciela, który pozostawił je na terenie?

czytaj więcej »

Ręczne sortowanie odpadów zalicza się do procesu odzysku R12. Można je prowadzić poza instalacją.

czytaj więcej »

Wycięcie drzewa lub krzewu wiąże się w większości sytuacji z koniecznością uzyskania zgody właściwego organu. Jednak wprowadzona niedawno zmiana do ustawy o ochronie przyrody przewiduje w określonych przypadkach zwolnienie od tego obowiązku.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca musi pilnować limitów przetwarzanych odpadów. Inspektorzy nie zawsze będą pobłażliwi, nawet jeśli złamał prawo nieświadomie.

czytaj więcej »

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał jakiś czas temu ważną decyzję dla podmiotów z branży gospodarowania odpadami komunalnymi. Decyzja UOKiK daje podmiotom przekazującym odpady do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych istotne narzędzie do walki ze zbyt wysokimi stawkami odbioru śmieci.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy powołując się na brak precyzyjnej definicji odcieku często uznają wody opadowe z miejsca magazynowania odpadów za wody o takim samym charakterze jak te z pozostałych utwardzonych powierzchni szczelnych. To błąd! Organy wydające decyzje niejednokrotnie mają odmienne zdanie na ten temat.

czytaj więcej »

Dyrektywa RoHS zobowiązuje przedsiębiorców m.in. do ograniczenia stosowania w swoich wyrobach określonych substancji. Muszą też wystawiać deklaracje zgodności i nadawać oznaczenia CE na produkowane urządzenia.

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorców z chęci oszczędności lub po prostu złych przyzwyczajeń pali w piecach wszystkimi odpadami, które wytwarza w toku działalności. To poważny błąd! Teraz straż miejska ma możliwość przeprowadzenia kontroli dotyczącej charakteru paliwa grzewczego w budynkach w których prowadzona jest m.in. działalność gospodarcza.

czytaj więcej »

Prowadzimy chów i hodowlę świń – przedsięwzięcie zaliczane do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie jest ono objęte wymogiem posiadania pozwolenia zintegrowanego. Czy zbiorniki na paszę znajdujące się na terenie gospodarstwa wymagają pozwolenia emisyjnego, zgłoszenia czy też podlegają (jako jedno) pod instalacje do chowu i hodowli świń  i wymagają łącznie jedynie zgłoszenia. Zbiorniki wykorzystywane są tylko na potrzeby karmienia oraz  magazynowania przygotowanej paszy dla zwierząt. Jest ich kilka -  powyżej 50m3. Zbiorniki mają tylko rurę odpowietrzającą, skierowaną wylotem do dołu (brak jakichkolwiek wentylatorów), a pasza podawana do nich jest za pomocą podajnika ślimakowego tzw. "żmijki". Jak wyglądałoby obliczenie emisji pyłowych? Czy w takim przypadku jest to emisja niezorganizowana (grawitacyjna) regulowana zgłoszeniem, pozwoleniem na emisję, czy nie wymagająca uregulowania?

czytaj więcej »

wiper-pixel