WYDANIE ONLINE

Nowelizacja Prawa wodnego wprowadziła istotne zmiany w przepisach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych. Modyfikacje te są bardzo ważne z punktu widzenia inwestorów, podmiotów korzystających ze środowiska wodnego oraz kompetentnych organów administracji samorządowej.

czytaj więcej »

Za korzystanie ze środowiska i emisje z nim związane, które miały miejsce w 2015 r., należy uiścić opłatę i przygotować sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska. Jest na to czas do 31 marca 2016 r.

czytaj więcej »

Prawo ochrony środowiska zawiera normę, dzięki której można obniżyć wartość opłaty za wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków, jeśli podmiot zobowiązany do ich uiszczenia jednocześnie pobiera wodę. Jest to możliwe dzięki uwzględnieniu tła chemicznego pobranej wody.

czytaj więcej »

Nie wolno takich uprawnień przekazywać innym podmiotom - np. punktom selektywnej zbiórki odpadów.

czytaj więcej »

Maksymalne stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2016 wynoszą od 2,66 zł do 10, 64 zł za kg. Ich wysokość jest zależna od rodzaju wprowadzonych na terytorium Polski produktów.

czytaj więcej »

Zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza wentylacją grawitacyjną stanowią emisję niezorganizowaną. W większości przypadków oznacza to, że nie potrzeba jej uzgadniać z urzędem.

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dwa nabory na dofinansowanie edukacyjnych projektów środowiskowych. Łączna kwota przeznaczona na ich dofinansowanie to 25 750 000 zł. Dokumentację aplikacyjną można składać do 29 kwietnia 2016 r.

czytaj więcej »

Dotychczas zbierającym zużyty sprzęt był m.in. sprzedawca detaliczny i hurtowy, co niosło za sobą obowiązek rejestracji w GIOŚ jako zbierający zużyty sprzęt. Czy w związku ze zmianą definicji zbierającego zużyty sprzęt wprowadzoną nową ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nadal istnieje obowiązek rejestracji dla sprzedawców detalicznych i hurtowych? Co z tymi sprzedawcami, którzy już są zarejestrowani?

czytaj więcej »

wiper-pixel