WYDANIE ONLINE

Dnia 30 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska. Wprowadza ona zmiany w zakresie odraczania terminu płatności podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz administracyjnych kar pieniężnych.

czytaj więcej »

Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej to główne cele Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) 2014 – 2020.

czytaj więcej »

Wprowadzający na terytorium kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny wykonujący ustawowe obowiązki samodzielnie muszą pamiętać o złożeniu Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska (GIOŚ) do 15 marca 2016 roku sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu – OŚ-SEE 3.

czytaj więcej »

Za sprawą ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zmieniono zapisy wielu aktów prawnych, w tym m.in. ustawy o odpadach i zawarte w niej przepisy dotyczące karania za brak sprawozdań.

czytaj więcej »

Kto ma obowiązek przygotowania podstawowej charakterystyki odpadów? Co musi zawierać taki dokument?

czytaj więcej »

wiper-pixel