WYDANIE ONLINE

Wybrane odpady medyczne i weterynaryjne mogą być poddawane odzyskowi. Od niedawna obowiązuje rozporządzenie wskazujące wprost te rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych, które mogą być przetwarzane w drodze odzysku w specjalnie do tego przystosowanych instalacjach.

czytaj więcej »

Zmiany ADR na lata 2015–2016 weszły w życie co prawda 1 stycznia 2015 r., jednak do końca czerwca można było stosować je zamiennie z przepisami dotychczasowej umowy ADR. Teraz nie ma już takiej możliwości. Podczas przewozu odpadów niebezpiecznych trzeba stosować przepisy umowy ADR na lata 2015–2016.

czytaj więcej »

Chociaż 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, sprawozdania za 2015 rok będą, poza jednym wyjątkiem, składane jeszcze na dotychczasowych drukach.

czytaj więcej »

Od kilku lat każdy odbiorca może swobodnie wybierać dostawcę elektryczności i gazu. Tylko czy taka zmiana się opłaca? Doświadczenia z innych krajów europejskich wskazują na to, że ci konsumenci, którzy zmienili dostawcę, zyskali od kilku do kilkudziesięciu procent na obniżce kosztów. A jak to wygląda na polskim rynku?

czytaj więcej »

System ekozarządzania i audytu (EMAS) to użyteczne narzędzie służące do tworzenia w organizacjach kultury zrównoważonego rozwoju, optymalizacji ponoszonych kosztów oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. To nie jedyne zalety EMAS. Dlaczego jeszcze warto się na niego zdecydować?

czytaj więcej »

Teza najnowszego orzeczenia NSA jest jednoznaczna - fragmenty rozbitych pojazdów, które miały być wywiezione za granicę nie były zamiennymi częściami, lecz odpadem. Orzeczenie dotyka istotnego problemu praktycznego - wywozu złomu jako zamiennych części samochodowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czym jest sprawozdanie OŚ-SEE 2? Kto, do kiedy i w jakim urzędzie ma obowiązek je złożyć?

czytaj więcej »

wiper-pixel