WYDANIE ONLINE

Prowadzący składowisko odpadów (poza składowiskami odpadów obojętnych) o zdolności przyjmowania większej niż 10 Mg/dobę lub całkowitej pojemności składowiska powyżej 25.000 Mg musi uzyskać pozwolenie zintegrowane. Oznacza to w praktyce obowiązek monitoringu jakości środowiska oraz parametrów technologicznych składowiska.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. nie będzie można składować osadów ściekowych. Część z nich ma być wykorzystywana ponownie, a reszta spalana.

czytaj więcej »

Do 30 czerwca 2016 r. urzędy marszałkowskie wszystkich województw muszą zaktualizować plany gospodarki odpadami oraz opracować plany inwestycyjne. Plany przygotowywane są na poziomie krajowym i wojewódzkim.

czytaj więcej »

Ustawa opakowaniowa oraz towarzyszące jej rozporządzenie zamiast uprościć obowiązki przedsiębiorców tylko je skomplikowały. Przeszkody pojawiają się już na etapie przygotowywania wniosku o wydanie DPO i DPR.

czytaj więcej »

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym definiuje dwa rodzaje kar za błędy w gospodarowaniu nim - są to kara grzywny i pieniężna.

czytaj więcej »

Organ samorządu terytorialnego ma prawo nakazać spółce budowę zbiornika retencyjnego, jeżeli spływająca z niej deszczówka zalewa sąsiadów, a wody opadowe spływające z działki tej spółki miały nie niszczyć gruntów sąsiednich. Jednak powinien też rozważyć inne możliwości zapobiegania szkodom. Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) rozstrzygając sprawę spółki która wylała asfalt na swoim terenie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wszystkie odpady powstające w szpitalu to odpady niebezpieczne?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie powstają ścieki przemysłowe pochodzące z procesu mycia elementów metalowych przed malowaniem. Ścieki te transportowane są do firmy zewnętrznej w celu utylizacji. Transport odbywa się w paleto-pojemnikach, które zapewnia odbiorca. Czy potrzebne jest nam zezwolenie na transport? Na jakiej podstawie można stwierdzić, że ścieki te nie są towarem niebezpiecznym i nie podlegają przepisom o transporcie towarów niebezpiecznych?

czytaj więcej »

wiper-pixel