WYDANIE ONLINE

Malowanie lub lakierowanie może podlegać przepisom o standardach emisyjnych z instalacji. O tym, czy lakiernia będzie im podlegać decyduje roczna wielkość zużycia LZO.

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił konkurs o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Prosument. Wnioski można składać od 10 sierpnia 2015 r.

czytaj więcej »

Powstające podczas produkcji pyły, ścinki i opiłki są dość problematyczne pod względem ich dalszego zagospodarowania. Istnieje jednak kilka możliwości.

czytaj więcej »

Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw. ustawę antysmogową). Nowe przepisy mają umożliwić samorządom skuteczniej dbać o jakość powietrza.   

czytaj więcej »

Zanim zaplanujemy, jakie gatunki roślin ozdobnych zakupić lub czy zasiedlić staw rybkami, musimy zwrócić uwagę na pewne parametry zbiornika, które przesądzą o ścieżce formalnej tej inwestycji. O czym więc nie wolno nam zapomnieć, przystępując do wykonania stawu?

czytaj więcej »

Od września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie ciągłym (bez wyznaczonego terminu konkursu dotacyjnego) w ramach nowej edycji Programu Priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”. Do rozdysponowania jest kwota ponad 200 milionów zł.

czytaj więcej »

Dopuszczalna dawka komunalnych osadów ściekowych zależy od rodzaju gruntu, sposobu jego użytkowania, jakości komunalnych osadów ściekowych oraz gleby i zapotrzebowania roślin na fosfor i azot.

czytaj więcej »

Posiadacz nieruchomości ponosi odpowiedzialność za usunięcie z niej drzew bez zezwolenia właściwego organu gdy nastąpiło ono przez niego lub inne osoby za jego przyzwoleniem. A co jeśli okoliczności były inne?

czytaj więcej »

Spółdzielnia planuje zlecić przycięcie drzew i krzewów na terenie osiedla. Kto odpowiada za odpady powstałe w wyniku tej pracy? Jak je sklasyfikować i zagospodarować?

czytaj więcej »

wiper-pixel