WYDANIE ONLINE

 Rewolucyjne zmiany wprowadzone w gospodarce odpadami komunalnymi ciągle budzą kontrowersje oraz skargi. Napływają one głównie ze strony gmin, ale alarmują też przedsiębiorcy uczestniczący w odbieraniu odpadów komunalnych i gospodarowaniu nimi oraz właściciele nieruchomości.

czytaj więcej »

Czy firma musi prowadzić kartę ewidencji i wystawiać karty przekazania odpadów przy zleceniu wywozu odpadów płynnych (szamba)? Gdy zlecamy przedsiębiorstwu usługowemu czyszczenie układu ściekowego na terenie zakładu, przy którym wyciągany jest szlam - do kogo należy ten odpad? Czy też powinniśmy go ewidencjonować?

czytaj więcej »

Małe podmioty wytwarzające niewielkie ilości określonych rodzajów odpadów zwolnione są z obowiązku prowadzenia ewidencji. Nie muszą zatem składać corocznych zestawień o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów marszałkowi województwa.

czytaj więcej »

25 września 2014 r. weszło w życie nowe orzeczenie nadzorcze wojewody wielkopolskiego dotyczące sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Warto się z nim zapoznać, ponieważ wojewoda stanął w obronie przedsiębiorców.

czytaj więcej »

W październiku 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Konieczna była aktualizacja listy gatunków objętych ochroną oraz dostosowanie zakazów do potrzeb ich ochrony.

czytaj więcej »

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe znajdują zastosowanie głównie w rolnictwie. Mogą być stosowane na terenie województwa, na którym zostały wytworzone.

czytaj więcej »

Każdy właściciel nieruchomości musi prowadzić inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Ma też obowiązek oceniać stan ich przydatności. Wyniki inwentaryzacji składa się wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta lub marszałkowi województwa do 31 stycznia każdego roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel